UAB Salgna“

PIRKIMO TAISYKLĖS

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo taisyklės, kartu su dokumentais, nurodytais šiose taisyklėse, yra skirtos suteikti informaciją apie UAB Salgna („Pardavėjas“) bei išdėstyti asmenims, įsigyjantiems prekes („Prekės“) internetinėje parduotuvėje („Pirkėjas“), Prekių, parduodamų šioje  internetinėje parduotuvėje, pardavimo sąlygas („Taisyklės“).

 

1.2. Šios Taisyklės yra taikomos sudarant bet kokias sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių pardavimo („Sutartis“). Prieš vykdant bet kokių Prekių užsakymą internetinėje parduotuvėje, prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai  supratote.

 

Prašome atkreipti dėmesį, kad prieš užbaigdamas užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis bei Privatumo politika, o atsisakius tai padaryti, užsakymo užbaigimas ir Prekės užsakymas yra negalimas.

 

1.3. Pirkėjas yra skatinamas atsispausdinti šias Taisykles ateities reikmėms.

 

1.4. Taip pat informuojame, kad šios Taisyklės gali būti keičiamos 6 dalyje nustatyta tvarka. Kiekvieną kartą užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas.

 

Paskutinį kartą šios Taisyklės buvo atnaujintos 2022 m. birželio 1 d.

 

1.5. Šios Taisyklės ir bet kokios Sutartys tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra sudaromos tik nacionaline kalba.

 

2. Informacija apie Pardavėją

2.1. Šios Taisyklės yra taikomos įsigyjant Prekes adresu https://www.Salgna.lt. Pardavėjas yra UAB Salgna“, Lietuvos bendrovė, tinkamai įregistruota ir veikianti Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 305771469, buveinės adresas Smolensko g. 10D-35, LT-03201 Vilnius. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi – Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras. Pardavėjo PVM mokėtojo kodas LT100014309012.

 

2.2. Daugiau informacijos apie Pardavėją pateikiama skiltyje „Apie mus“.

 

2.3. Pardavėjo kontaktinė informacija pateikiama skiltyje „Kontaktai“.

 

3. Prekės

3.1. Internetinėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Nepaisant to, kad Pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad Prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau, Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų.

 

3.2. Prekių įpakavimas gali skirtis nuo to, kuris pateikiamas atvaizduose, esančiuose internetinėje parduotuvėje.

 

3.3. Nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip, visos Prekės, pateikiamos internetinėje parduotuvėje, yra prieinamos. Tuo atveju, jeigu užsakytos Prekės nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) ir tokios Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas.

 

3.4. Pardavėjas turi teisę tam tikroms prekėms nustatyti minimalų ir/arba maksimalų Prekės užsakymo kiekį vieno užsakymo metu.

 

4. Asmens duomenų tvarkymas

4.1. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika. Atsižvelgiant į tai, kad Privatumo politikoje nurodomos svarbios Taisyklių nuostatos, rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai jas perskaitytų ir būtų įsitikinęs, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos.

 

5. Pirkimo pardavimo sutarties sudarymas

5.1. Šioje internetinėje parduotuvėje Prekes įsigyti gali Pirkėjai:

 1. fiziniai asmenys, kuriems yra nuo 16 (šešiolikos) metų;

 2. juridiniai asmenys.

 

5.2. Asmuo, patvirtindamas šias Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes šioje internetinėje parduotuvėje.

 

5.3. Prekių krepšelio suma turi būti ne mažesnė nei 119.99 EUR. Jei Prekių krepšelio suma, neįskaičius pristatymo mokesčių, yra mažesnė nei 119.99 EUR, bus taikomas 11.99 EUR administravimo mokestis, skirtas padengti prekių paruošimo bei sandėlio procesų palaikymo išlaidas.

 

5.4. Pardavėjo nustatyta Prekių užsakymo tvarka suteikia Pirkėjui galimybę patikrinti ir ištaisyti klaidas, prieš teikiant galutinį užsakymą. Rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai perskaitytų ir patikrintų teikiamą užsakymą, kiekviename užsakymo teikimo etape.

 

5.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, internetinėje parduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs Pirkėjo vardą, pavardę (lotyniškomis raidėmis) ir pristatymo adresą, tikslų pašto kodą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką Tęsti atsiskaitymą“ ir apmoka užsakymą arba pasirenka apmokėjimo būdą, nurodytą 11.1 punkto b dalyje. Užsakymo neapmokėjus sutartis laikoma nesudaryta. Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu telefono numeriu arba elektroniniu paštu sudarytos sutarties pagrindu arba sprendžiant iškilusius neaiškumus dėl sutarties vykdymo.

 

5.6. Pirkėjui pateikus ir apmokėjus užsakymą arba pasirinkus 11.1 punkto b dalyje nurodytą mokėjimo būdą – jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą.

 

5.7. Paruošus užsakymą, Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui elektroninį laišką ir/ar trumpąją SMS žinutę, informuojančią, kad Prekės išsiųstos Pirkėjui arba parengtos atsiėmimui salone (priklausomai nuo to, kuris Prekių pristatymo būdas buvo pasirinktas).

 

5.8. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis (užsakymas) yra registruojama ir saugoma internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

 

5.9. Sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama užsakymo elektroninė PVM sąskaita faktūra su pirkimo duomenimis.

 

Sąskaita faktūra siunčiama el. paštu darbo dienomis ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo momento, kai Pirkėjas atsiima Prekes ar Pardavėjas perduoda Prekes kurjeriui (jei Prekės Pirkėjui pristatomos naudojantis kurjerio paslaugomis). Pažymėtina, kad PVM sąskaita faktūra išrašoma Prekių perdavimo kurjeriui ar Prekių atsiėmimo/priėmimo (priklausomai nuo to, kuris prekių pristatymo būdas buvo pasirinktas bei kuris iš Pardavėjo tiekėjų konkrečiu atveju tiekia prekes) dienos data.

 

5.10. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas neturi galimybės parduoti Prekę, pavyzdžiui, dėl to, kad Prekės nėra sandėlyje, dėl to, kad Prekė nebėra parduodama arba dėl klaidos, susijusios su internetinėje parduotuvėje pateikiama kaina, kaip tai nurodyta šių Taisyklių 9.5 punkte, Pardavėjas informuos Pirkėją elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) ir užsakymas nebus vykdomas. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas jau bus sumokėjęs už prekę, Pardavėjas grąžins sumokėtas sumas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

 

6. Teisė keisti taisykles

6.1. Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl:

 1. apmokėjimo sąlygų keitimo;

 2. Taikytinų teisės aktų pakeitimų.

 

6.2. Kiekvieną kartą užsisakant Prekes, Sutarties tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarymo tikslais, galios tuo metu galiojanti Taisyklių redakcija.

 

6.3. Kiekvieną kartą pasikeitus Taisyklėms, remiantis šiuo Taisyklių 6 punktu, Pardavėjas informuos Pirkėją ir praneš apie tai, nurodydamas, kad Taisyklės buvo pakeistos ir jų pakeitimo data bus pateikiama šių Taisyklių 1.4 punkte.

 

7. Prekių grąžinimas, Sutarties atsisakymas

7.1. Pirkėjas turi teisę, nenurodęs priežasties, grąžinti gautas (atsiimtas) prekes – per šių Taisyklių 7.3 punkte nurodytą laikotarpį. Ši nuostata reiškia, kad Pirkėjas, minėtu laikotarpiu, persigalvojęs ar dėl kitų priežasčių nusprendęs atsisakyti Prekės, turi teisę pranešti Pardavėjui žodžiu arba raštu apie savo prašymą grąžinti prekes Pardavėjui ir susigrąžinti sumokėtus pinigus išskyrus patirtas prekės siuntimo, surinkimo išlaidas. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas.

 

7.2. Minėta prekių grąžinimo teisė netaikoma Sutartims dėl:

 1. pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų Prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl Prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;

 2. greitai gendančių Prekių ar Prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

 3. supakuotų Prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių; 

 4. prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

 5. supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;

 6. sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus Sutartis dėl šių leidinių prenumeratos.

 

7.3. Pirkėjo teisė grąžinti prekes taikoma tik fiziniams asmenims ir atsiranda nuo Sutarties sudarymo dienos, kaip ji yra apibrėžta Taisyklių 5 dalyje. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės perdavimo jam, grąžinti Prekę Pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus arba reikalauti prekės pakeitimo. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais kokybiškos Prekės gali būti grąžinamos ir per ilgesnį terminą.

 

7.4. Pirkėjas, pageidaudamas grąžinti prekes ir atšaukti Sutartį, turi kreiptis į Pardavėją žodžiu arba atsiųsti Pardavėjui užpildytą laisvos formos prašymą, kuriame būtų išdėstytas sprendimas atsisakyti Sutarties. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

 

7.5. Prekės grąžinamos Salgna, UAB salonuose arba gamybos patalpose atsižvelgiant į skiltyje „Grąžinimas ir garantija“ numatytas išimtis.

 

7.6. Pirkėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo Pardavėjui apie savo sprendimą grąžinti prekes (ar atsisakyti sutarties) pateikimo dienos grąžina arba perduoda Prekes Pardavėjui arba Pardavėjo Prekes priimti įgaliotam asmeniui. Terminas laikomas įvykdytas, jeigu Pirkėjas Prekes išsiuntė prieš pasibaigiant 14 (keturiolikos) dienų laikotarpiui.

 

7.7. Teise grąžinti Prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas Prekės grąžinimui nustatytas terminas (nurodytas 7.3 punkte) ir jei Prekę bus įmanoma grąžinti į pirminę būklę ir parduoti už pilną ar nukainotą kainą.

 

7.8. Pirkėjui, grąžinusiam prekes, grąžinami visi už Prekę sumokėti pinigai išskyrus pristatymo ir sumontavimo išlaidas. Gavęs Prekes ir įvertinęs jų kokybę Pardavėjas grąžina pinigus už Prekes ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų, atsižvelgiant į Taisyklių 7.13 punkto nuostatas.

 

Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui. Tuo atveju, jeigu Prekė grąžinama dėl jos kokybės trūkumų, taikomos šių Taisyklių 7.12 punkto nuostatos.

 

7.9. Pirkėjas atsako už Prekės vertės sumažėjimą (įskaitant, bet neapsiribojant Taisyklių 7.10 punkte nurodytus atvejus), atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų Prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. T. y. Pardavėjas turi teisę vienašališkai sumažinti Pirkėjui grąžinamos sumos dydį, proporcingai minėtam Prekės vertės sumažėjimui.

 

7.10. Grąžinama Prekė turi būti nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, apsauginės plėvelės ir kt.), taip pat ji turi būti nenaudota. Visos grąžinamos Prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais bei tais pačiais priedais, su kuriais ir buvo parduotos. Grąžinama Prekė turi būti tvarkingoje originalioje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti su Preke) tos pačios sudėties, kokios buvo Pirkėjo įsigyta. Kartu turi būti grąžinamos ir už Prekę gautos dovanos.

 

7.11. Grąžinant būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą (jos numerį) ir užsakymo numerį.

 

7.12. Pirkėjui grąžinus Prekes dėl Prekės kokybės trūkumų, Pardavėjas įsipareigoja visiškai grąžinti Pirkėjui už nekokybišką Prekę sumokėtą kainą išskyrus atlygį už pristatymo, grąžinimo, surinkimo  išlaidas. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui. Jei buvo pasirinktas kitas negu Pardavėjo pasiūlytas prekės grąžinimo būdas, dėl kurio susidarė neproporcingos ar didesnės išlaidos, Pardavėjas neprivalo padengti tokių prekės grąžinimo išlaidų.

 

7.13. Įprasta tvarka, Pardavėjas perveda grąžinamas sumas į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą bet kuriame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke. Esant galimybei, kai prekės grąžinamos į Salgna, UAB  salone arba gamybinėse patalpose grąžinamos sumos išmokamos grynaisiais.

 

7.14. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol Prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 7.9 ir 7.10 punktams.

 

7.15. Tuo atveju, jeigu Prekės buvo pristatytos Pirkėjui po Sutarties atsisakymo:

 1. Pirkėjas privalo nedelsiant grąžinti Prekes Pardavėjui;

 2. išskyrus atvejus, susijusius su nekokybiška Preke, kaip tai numatyta 7.12 punkte, pirkėjas bus atsakingas už Prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidų padengimą;

 3. Pirkėjas turi pareigą tinkamai saugoti Prekes iki jų grąžinimo Pardavėjui;

 4. Prekės kaina bei pristatymo išlaidos Pirkėjui kompensuojamos vadovaujantis 7.8 punktu.

 

7.16. Pirkėjas visais atvejais turės teises, kylančias iš nekokybiškos Prekės pardavimo, kurias numato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Grąžinimo taisyklės, nurodytos šioje 7 ar kitose Taisyklių dalyse nedaro jokios įtakos šių teisių egzistavimui.

 

8. Pristatymas 

 

Į namus

 

8.1. Pirkėjo pasirinkimu, Prekes Pirkėjo sąskaita pristato transporto įmonė. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais Prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita.

 

8.2. Pirkėjas užsakymo metu pasirinkdamas Prekių pristatymo į namus paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų Prekių svorio ir kainos.

 

8.3. Prekių iškrovimo ir užnešimo paslaugos užsakomos atskirai iki apmokėjimo už Prekes. Prekės iškrovimo ir užnešimo paslaugas apmoka Pirkėjas. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais Prekės iškrovimo ir užnešimo paslaugas apmoka Pardavėjas.

 

8.4. Pirkėjo užsakymas įvykdomas iki planuojamos pristatymo dienos, nurodytos 5.6 punkte nurodytame pranešime apie išsiuntimą, išskyrus atvejus, kai įvyksta Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai (kaip jie yra apibrėžti šių Taisyklių 17 dalyje).

 

8.5. Įprastai Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu nurodytais terminais. Pirkėjas visada yra informuojamas apie numatomą Prekės pristatymo terminą elektroniniu paštu.

 

8.6. Užsakius daugiau negu vieną Prekę, jos gali būti pristatytos skirtingu metu, kadangi yra gabenamos iš skirtingų gamybų. Už tai papildomas transporto mokestis nėra taikomas.

 

8.7. Nuosavybės teisė į Prekę pereina Pirkėjui nuo momento, kai kurjeris perduoda Prekes Pirkėjui. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo, išskyrus kurjerį, priima prekes. Jeigu Prekės vežėją pasirinko pats Pirkėjas, o Pardavėjas nesiūlė tokios pristatymo galimybės, šioje dalyje nurodyta rizika pereina Pirkėjui, kai Prekė perduodama vežėjui.

 

8.8. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, vadovaujantis kurjerių paslaugas teikiančios (-ių) organizacijos (-ų) taisyklėmis, nurodytomis skiltyje „Grąžinimas ir Garantija“.

 

8.9. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas turi teisę siuntos nepriimti. Tokiu atveju kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovas kartu su Pirkėju ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, pateikiamą kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovo, kuriame nurodo rastus pažeidimus.

 

8.10. Pirkėjui ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad Prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos, jei neįrodoma priešingai.

 

8.11. Pristačius ir perdavus Prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar Prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs Prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą Prekių pristatymo dieną Prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos Prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją.

 

8.12. Jei Prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti Prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

 

8.13. Priimant Prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, tam, kad būtų tinkamai identifikuotas Pirkėjas. Jei Pirkėjas Prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

 

8.14. Pirkėjas privalo per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių pristatymo momento patikrinti Prekių pakuotes, kiekį, kokybę, asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją. Pirkėjui per nurodytą terminą neįvykdžius šios pareigos ir nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad Prekių pakuotės yra tinkamos, o kiekis, kokybė, asortimentas, komplektiškumas ir komplektacija atitinka Sutarties sąlygas. 

 

Atsiėmimas gamyboje arba salone

 

8.15. Pirkėjo pasirinkimu, išskyrus išimtis, internetinėje parduotuvėje užsakytos Prekės gali būti nemokamai atsiimamos Salgna, UAB salonuose ir gamybos patalpose. Tam tikrais atvejais, kai Prekės yra tinkamo dydžio, jos gali būti pristatytos siunčiamos paštomatu į skelbiamus įmonės adresus.

 

8.16. Pardavėjui paruošus Prekes atsiėmimui, Pirkėjas informuojamas elektroniniu paštu ir/arba trumpąja SMS žinute, ir/arba skambučiu apie tai, kad Prekės yra paruoštos atsiėmimui.

 

8.17. Įprastai Prekių paruošimo terminai gali svyruoti tarp 2 ir 24 savaičių.

 

8.18. Užsakytas Prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu arba SMS žinute, arba skambučiu apie galimą Prekių atsiėmimą. Prekių neatsiėmus per šiame punkte nurodytą terminą, užsakymas atšaukiamas.

 

8.19. Nuosavybės teisė į Prekę, atsiimant ją parduotuvėje, pereina Pirkėjui nuo to momento, kai Pardavėjas perduoda Prekes Pirkėjui.

 

8.20. Atsiimant Prekes salonuose arba gamybos patalpose Pirkėjas turi:

 1. nurodyti užsakymo numerį; 

 2. pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą.

 

8.21. Atsiimti Prekes gali tik pats Pirkėjas. Jei Prekes atsiims kitas asmuo, užsakant Prekes būtent jis turi būti nurodomas kaip Prekių gavėjas. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, Pardavėjas turi teisę reikalauti įgaliojimo Prekių atsiėmimui.

 

8.22. Salgna, UAB salonų, kuriuose galima atsiimti informacija suteikiama paklausus. Atkreipiame dėmesį, kad pirkimo metu Pirkėjui leidžiama pasirinkti Prekių atsiėmimą tik tose salonuose, kuriose yra pakankamas Prekių likutis.

 

8.23. Prekių atsiėmimo metu Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas privalo patikrinti Prekių pakuotę, kiekį, kokybę, asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją:

 1. nustačius Prekių pakuotės pažeidimą, Prekių kiekio, kokybės, asortimento, komplektiškumo ir komplektacijos neatitikimą (-us), Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti;

 2. Pirkėjui ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovui priėmus Prekes, laikoma, kad Prekės perduotos tinkamoje pakuotėje, Prekių kiekis, kokybė, asortimentas, komplektiškumas ir komplektacija atitinka Sutarties sąlygas.

 

8.24. Papildoma informacija suteikiama paklausus.

 

9. Prekių kaina ir pristatymo išlaidos

 

9.1. Prekių kainos bus tokios, kokios yra nurodytos internetinėje parduotuvėje. Pardavėjas deda visas protingas pastangas tam, kad užtikrintų, kad Prekių kainos, tuo metu, kai Pirkėjas pateikinėja užsakymą, būtų teisingos. Jeigu, Pardavėjas pastebi, kad Prekių kainose yra netikslumų, taikomas šių Taisyklių 9.5 punktas.

 

9.2. Prekių kainos gali keistis, tačiau tokie pasikeitimai neturės įtakos jau sudarytoms Sutartims.

 

9.3. Prekių kainos pateikiamos įskaitant PVM (ten, kur jis taikomas) tokio dydžio, kuris taikomas konkrečiu metu Lietuvos Respublikoje. Tuo atveju, jeigu PVM dydis keistųsi laikotarpiu nuo užsakymo dienos iki pristatymo dienos, kaina gali keistis, atsižvelgiant į PVM dydžio pasikeitimą, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas už Prekes visiškai atsiskaitė prieš įsigaliojant PVM dydžio pakeitimui. Pardavėjas apie tokį kainos pasikeitimą raštu informuoja Pirkėją ir suteikia galimybę Pirkėjui įsigyti Prekę už kainą, pakoreguotą, atsižvelgiant į pasikeitusį PVM dydį arba atšaukti užsakymą. Užsakymas nėra vykdomas tol, kol negaunamas Pirkėjo atsakymas. Tuo atveju, jeigu su Pirkėju nepavyksta susisiekti jo nurodytais kontaktais, laikoma, kad užsakymas yra atšauktas ir Pirkėjas apie tai informuojamas raštu.

 

9.4. Prekių kainos neapima užsakymo paruošimo, pristatymo ir prekių užnešimo išlaidų, nebent nurodyta kitaip. Pristatymo išlaidų dydis nurodomos internetinėje parduotuvėje gali keistis.

 

9.5. Atsižvelgiant į tai, kad Pardavėjo internetinėje parduotuvėje pateikiamas itin platus Prekių asortimentas, nepaisant visų protingų Pardavėjo pastangų, lieka galimybė, kad dalis Prekių gali būti pateikiamos klaidingomis kainomis. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas nustato, kad pateikta Prekių kaina yra klaidinga, Pardavėjas apie tai elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) informuoja Pirkėją ir atšaukia užsakymą. Pirkėjas, norėdamas įsigyti tą pačią Prekę už teisingą kainą, ją turi užsakyti iš naujo. Pažymėtina, kad jeigu kainos klaidingumas yra akivaizdus ir Pirkėjas pagrįstai galėjo atpažinti tokį klaidingą įkainojimą, Pardavėjui nekyla pareigos parduoti Pirkėjui Prekes neteisinga (mažesne) kaina.

 

10. Dėl atvirkštinio PVM taikymo

10.1. Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms Prekėms taikomas atvirkštinis PVM apmokestinimas. Atvirkštinis PVM nebus taikomas, jeigu užsakymą pateikęs PVM mokėtojas padarys apmokėjimą ne iš jam priklausančios banko sąskaitos. Taikant atvirkštinį PVM nuolaidos nėra taikomos.

 

11. Apmokėjimas

11.1. Už Prekes Pirkėjas gali atsiskaityti:

 1. naudodamasis elektronine bankininkyste;

 2. grynaisiais pinigais arba banko kortele, skiltyje „Atsiskaitymas“ nurodytomis Sąlygomis;

 3. pasinaudojus UAB „Mokilizingas“ paslaugomis;

 4. mokėjimo (kredito arba debetine) kortele.

 

11.2. Juridiniams asmenims taip pat suteikiama galimybė atsiskaityti bankiniu pavedimu į Pardavėjo sąskaitą, nurodomą Pirkėjui siunčiamoje išankstinėje PVM sąskaitoje faktūroje, mokėjimo paskirtyje nurodant Pirkėjui suteiktą užsakymo numerį.

 

11.2.1. Juridiniams asmenims, atsiskaitantiems pavedimu ar elektronine bankininkyste, rekomenduojama pavedimo informacijoje perduoti įmonės kodą greitesniam mokėtojo identifikavimui. Tokiu būdu užsakymas sistemoje bus greičiau patvirtinamas ir pradedamas Vykdyti.

 

11.3. Pirkėjui pasirinkus 11.1(a, b ir d) punktuose nurodytą atsiskaitymo būdą, Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo mygtuko „Užsakyti“ paspaudimo. Per šį terminą nepatvirtinus mokėjimo pavedimo, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė sudaryti Sutartį, ir anuliuoti užsakymą.

 

11.4. Pirkėjo pasirinktos Prekės rezervuojamos Pardavėjo sistemoje bei Pardavėjas ima vykdyti užsakymą:

 1.  kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie atliktą mokėjimą už pasirinktas Prekes – 11.1(a), 11.1(d) ir 11.2 punktų atveju;

 2. kai gaunamas patvirtinimas dėl finansavimo suteikimo – 11.1(c) punkto atveju;

 3. nedelsiant, po užsakymo atlikimo, kaip tai numatyta 5 dalyje – 11.1(b) punkto atveju.

 

11.5. Internetinė parduotuvė „Tax Free“ paslaugos neteikia.

 

12. Pirkėjo pareigos

12.1. Pirkėjas įsipareigoja pirkimo formoje pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Pasikeitus pirkimo formoje nurodytiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

 

12.2. Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis internetine parduotuve, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

 

12.3. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta Tvarka.

 

12.4. Nepaisant pareigų, numatytų kituose Taisyklių punktuose, Pirkėjas įsipareigoja, prieš pradėdamas naudoti Prekę (įskaitant jos surinkimą, montavimą ar pan.), apžiūrėti ją ir įsitikinti, kad gauta Prekė yra ta, kurią Pirkėjas užsakė.

 

12.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 

13. Gamintojo garantija

13.1. Kai kurioms Pardavėjo parduodamoms Prekėms yra suteikiama gamintojo garantija. Informacija apie ją ir taikytinos sąlygos yra pateikiamos prie Prekių pridedamoje gamintojo Garantijoje. 

 

Baldams suteikiama 24 mėnesių garantija, nebent nurodyta kitaip arba yra naudojami kiti mechanizmai, detalės kurie turi trumpesnį veikimo laiką.

 

13.2. Gamintojo garantija papildo Pirkėjo teises, susijusias su nekokybiškomis Prekėmis.

 

13.3. Pardavėjas neatsako už Prekių turinį, pavyzdžiui, vertimo klaidas ar kokybę, dėl kurio atsakomybė tenka išimtinai Prekės leidėjui/gamintojui.

 

14. Pardavėjo pareigos

14.1. Pardavėjas įsipareigoja:

 1. dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis;

 2. gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

14.2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse prisiimtų reikalavimų.

 

15. Prekės kokybė

15.1. Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę (įstatyminė kokybės garantija). Pardavėjas skirtingoms Prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos dokumentuose pateikiamuose kartu su Preke. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos. Prieš naudodamasis Preke Pirkėjas turi atidžiai perskaitykite prekės eksploatavimo instrukciją, jei tokia yra.

 

15.2. Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis šiose Taisyklėse įtvirtinta tvarka ir atsižvelgiant į taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

 

15.3. Pirkėjas, norintis pateikti skundą dėl nekokybiškos ar nepilnos komplektacijos Prekės, tai padaryti gali Salgna, UAB elektroniniu paštu info@Salgna.lt.

 

15.4. Teikdamas skundą Pirkėjas turi pridėti Prekės įsigijimo PVM sąskaitą faktūrą (jos numerį) bei nurodyti tokią informaciją:

 1. Prekės užsakymo numerį;

 2. įvardyti Prekės defekto, gedimo požymius ar trūkstamą dalį;

 3. pateikti kitus įrodymus, pavyzdžiui, Prekės nuotrauką, nekokybiškos vietos nuotrauką (jei tai mechaninis pažeidimas ir įmanoma nufotografuoti), Prekės pakuotės nuotrauką, kita informaciją kuri padėtų tiksliau įvertinti.

 

15.5. Teikdamas skundą Pirkėjas turi nurodyti, kaip pageidauja, kad būtų išspręsta pretenzija:

 1. Pardavėjui neatlygintinai per protingą terminą pašalinant Prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

 2. atitinkamai sumažinant pirkimo kainą;

 3. pakeičiant Prekę analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

 4. grąžinant sumokėtą Prekės kainą ir atsisakant Sutarties, kai netinkamos kokybės Prekės yra esminis užsakymo pažeidimas.

 

15.6. Išnagrinėjus pretenziją, atsakymas pateikiamas per 14 (keturiolika) dienų.

 

15.7. Garantinės priežiūros klausimais Pirkėjas taip pat gali skambinti telefonu 868346839 arba užduoti klausimus el. pašto adresu info@Salgna.lt.

 

16. Atsakomybė

16.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis internetine parduotuve, įskaitant, bet neapsiribojant, už pirkimo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pirkimo formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

 

16.2. Internetinės parduotuvės Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (arba) perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie internetinės parduotuvės per Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjas atsako už visus tokio trečiojo asmens veiksmus, atliktus internetinėje parduotuvėje.

 

16.3. Pardavėjas, tiek kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais šiose Taisyklėse nurodomais dokumentais, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

 

16.4. Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies nuostatas, Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjo veiksmų internetinėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodymo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

 

16.5. Už Sutarties, sudarytos naudojantis internetine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

16.6. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, jis yra atsakingas už Pirkėjo patirtą žalą ar nuostolius, kurie kyla kaip numatytina šių Taisyklių pažeidimo pasekmė. Žala arba nuostoliai laikomi numatytinais, jeigu jie yra akivaizdi Pardavėjo pažeidimo pasekmė arba, jeigu tokią žalą ar nuostolius Pardavėjas ir Pirkėjas suvokė, sudarydami Sutartį.

 

16.7. Pardavėjas tiekia Prekes tik buitiniam ir asmeniniam naudojimui. Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti parduodamų Prekių komerciniais, verslo ar perpardavimo tikslais, ir Pardavėjas nebus atsakingas už bet kokį Pirkėjo negautą pelną, verslo nuostolius, veiklos sutrikdymą ar nuostolius dėl prarastos verslo galimybės.

 

16.8. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.

 

17. Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai

17.1. Pardavėjas nebus atsakingas už Sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymo arba pavėluoto įvykdymo, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsirado dėl Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių, kaip jie yra apibrėžti šių Taisyklių 17.2 punkte.

 

17.2. Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis reiškia bet kokį veiksmą ar įvykį, kurio Pardavėjas pagrįstai negali kontroliuoti.

 

17.3. Tuo atveju, jeigu įvyksta Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis, kuris daro įtaką tinkamam Pardavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui:

 1. Pardavėjas nedelsdamas informuos Pirkėją;

 2. Ir Pardavėjo įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, vykdymas bus sustabdytas ir įsipareigojimų įvykdymo terminas bus pratęstas Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių trukmei.

Jeigu Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai daro įtaką Prekių pristatymui Pirkėjui, Pardavėjas suderins naują pristatymo datą po Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių pabaigos.

 

18. Informacijos siuntimas

18.1. Taisyklėse vartojama sąvoka „raštu“ apima ir elektroninius laiškus.

 

18.2. Pirkėjas, siekdamas susisiekti su Pardavėju raštu arba tuo atveju, jei Taisyklėse numatyta Pirkėjo pareiga susisiekti su Pardavėju raštu, siunčia Pardavėjui elektroninį laišką adresu info@Salgna.lt. Pardavėjas Pirkėją apie pranešimo gavimą informuos raštu (dažniausiai elektroninio pašto laišku). Sutarties atsisakymo tikslu, Pirkėjo kreipimosi į Pardavėją tvarka numatyta šių Taisyklių 7 dalyje.

 

18.3. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje pateiktu

elektroninio pašto adresu.

 

19. Kitos nuostatos

19.1. Bet kokiai Sutarčiai, sudaromai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra taikomos šios Taisyklės kartu su dokumentais, aiškiai nurodytais jose. Bet kokie nukrypimai nuo šių Taisyklių galioja tik tuo atveju, jeigu jie yra įforminami rašytiniu dokumentu.

 

19.2. Pirkėjas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, turi tam tikras teises, susijusias su netinkamos kokybės Prekėmis. Jokia šių Taisyklių nuostata neturėtų būti interpretuojama kaip suvaržanti ar apribojanti naudojimąsi tokiomis teisėmis.

 

19.3. Pardavėjas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal Sutartį trečiajam asmeniui ar asmenims, tačiau toks teisių ir pareigų perleidimas neturės jokios įtakos Pirkėjo teisėms bei Pardavėjo įsipareigojimams pagal šias Taisykles. Tokio perleidimo atveju Pardavėjas informuos Pirkėją, pateikdamas informaciją apie perleidimą internetinėje parduotuvėje.

 

19.4. Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio sutikimo.

 

19.5. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.

 

19.6. Jeigu šiose Taisyklėse nėra nurodyta kitaip, bet koks Pardavėjo vėlavimas pasinaudoti teise pagal šią Sutartį nereiškia Pirkėjo atleidimo nuo įsipareigojimo vykdymo arba šios teisės atsisakymo, o atskiras arba dalinis bet kurio įsipareigojimo įvykdymas arba atskiras arba dalinis pasinaudojimas bet kuria teise nereiškia, kad šis įsipareigojimas neturi būti vykdomas arba šia teise negali būti naudojamasi toliau.

 

19.7. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp šalių pagal šias Taisykles (įskaitant Sutarties sudarymo, galiojimo, negaliojimo, įgyvendinimo ir nutraukimo klausimus) taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

 

19.8. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su šiomis Taisyklėmis, jų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

19.9. Prašymus ar skundus dėl Pardavėjo internetinėje parduotuvėje įsigytos Prekės Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

 

19.10. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

UAB Salgna, UAB

PRIVATUMO POLITIKA

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. UAB Salgna, UAB“ (toliau – „mes“ arba „salgna.lt“) yra įsipareigojusi  saugoti ir gerbti Jūsų privatumą. Dedame visas pastangas, kad mūsų atliekamas asmens  duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos  Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl  laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis  duomenų apsaugos reglamentas).

 

1.2. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB Salgna, UAB, juridinio asmens kodas 305771469, adresas Smolensko g. 10D-35, LT-03201 Vilnius, el. paštas  info@salgna.lt.

 

1.3. Prašome įdėmiai perskaityti šią Privatumo politiką, kad suprastumėte, kokiais  tikslais renkame Jūsų duomenis, taip pat, kaip juos naudosime. 

 

1.4. Privatumo politikoje apžvelgiamos šios temos: 

1.4.1. Jūsų asmens duomenų naudojimo tikslai; 

1.4.2. asmens duomenų perdavimo tretiesiems asmenims atvejai ir perduodami duomenys; 

1.4.3. Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpis; 

1.4.4. rinkodaros pranešimai; 

1.4.5. Jūsų teisės; 

1.4.6. slapukų naudojimas; 

1.4.7. vaikų asmens duomenų tvarkymas; 

1.4.8. Privatumo politikos pakeitimai; 

1.4.9. būdai susisiekti su mumis. 

1.5. Pirmą kartą lankantis mūsų interneto svetainėje mes įspėsime, kad tolimesnis naršymas yra lygus sutikimui ir Jūsų patvirtinimui,  jog sutinkate, kad būtų naudojami slapukai šioje Privatumo politikoje išdėstytomis sąlygomis. 

 

 1. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS 

Kaip naudojame duomenis?

Tikslai. Kodėl juos naudojame?

2.1. Jūsų vardas, pavardė, mokėtojo adresas, pristatymo adresas ir kontaktiniai  duomenys 

(Jūsų elektroninio pašto adresas, telefono numeris, Facebook paskyra)

 

Susisiekdami užsakymo pateikimo  metu Jūsų nurodytu telefono numeriu,  kai užsakote prekę ir suvedate savo  duomenis, bet neatliekate  apmokėjimo. 

 

Tokios komunikacijos duomenis šiam  tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo komunikacijos su Jumis pabaigos

Tai būtina, kad galėtume naudoti Jūsų  nurodytą telefono numerį siekiant susisiekti  su Jumis ir padėti užbaigti pradėtą  apmokėjimo procesą bei suteikti  konsultaciją dėl iškilusių klausimų. Tokiu  būdu siekiame teisėtų mūsų interesų teikti  kokybiškas, Jūsų lūkesčius atitinkančias  paslaugas, užtikrinant Jums galimybę įsigyti  Jums reikalingas prekes. 

 

Jūs galite bet kada  išreikšti nesutikimą dėl tokio Jūsų duomenų  naudojimo kreipdamiesi elektroniniu paštu info@salgna.lt arba pokalbio su  mūsų darbuotoju metu

Pristatydami Jūsų įsigytas prekes Jūsų  nurodytu mokėtojo ir (arba)  pristatymo adresu, paruošdami  užsakymą atsiėmimui prekių išdavimo  vietoje ir išrašydami sąskaitą faktūrą.

 

Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime  ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo  sandorio įvykdymo dienos.

Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo  sutartinius įsipareigojimus Jums. Mes neturėsime galimybės išsiųsti Jums ar sudaryti galimybę atsiimti užsakytas prekes,  jei Jūs nenurodysite savo vardo, pavardės,  adreso ir kontaktinių duomenų.

Siųsdami Jums informaciją apie mūsų  naujus produktus ir paslaugas  elektroniniu paštu, SMS žinutėmis,  Facebook ir Gmail platformomis ar paprastu paštu, skambindami Jūsų  pateiktu telefono numeriu bei siųsdami  apklausas paslaugų kokybei įvertinti  Jūsų nurodytu elektroniniu paštu ar per mūsų programėles. 

 

Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo Jūsų  sutikimo gavimo dienos arba tol, kol  atšauksite šį sutikimą.

Tokiu būdu siekiame, kad Jūs visuomet  žinotumėte visą naujausią informaciją ir  gerinti mūsų paslaugų kokybę. Šią  informaciją teikiame tik Jums sutikus. 

 

Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti savo  sutikimą dėl tokio Jūsų duomenų naudojimo  kreipdamiesi elektroniniu  paštu info@salgna.lt arba pasinaudodami  atšaukimo nuoroda Jums elektroniniu paštu  siųstame pranešime.

Siųsdami su mūsų paslaugomis  susijusias SMS žinutes, elektroninius laiškus ar pranešimus per mūsų  programėles, pavyzdžiui, naujausią  informaciją apie užsakymą. 

 

Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime  ne ilgiau nei 1 (vienerius) metus nuo  komunikacijos su Jumis pabaigos.

Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo  sutartinius įsipareigojimus Jums (kad  žinotumėte, kada užsakytos prekės bus  pristatytos). Mes teikiame apklausas, kad  įvertintume paslaugų kokybę, siekiant  teisėto intereso gerinti mūsų paslaugų  kokybę. Jūs galite bet kada atšaukti tokių  apklausų gavimą kreipdamiesi elektroniniu  paštu info@salgna.lt arba paspausdami  atsisakymo nuorodą elektroniniame laiške.

Organizuodami konkursus

 

Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime  ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo  konkurso pabaigos, o prizų laimėjimo  atveju – ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų  nuo prizo perdavimo.

Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo  sutartinius įsipareigojimus Jums; jei  negalėsime naudoti Jūsų duomenų, Jūs  neturėsite galimybės dalyvauti konkurse ir  laimėti. Prizų laimėjimo atveju asmens  duomenis tvarkome siekdami vykdyti mums  taikomus teisės aktų reikalavimus.

Siekdami Jus identifikuoti, kai pateikiate užsakymą telefonu ar turite poreikio paskambinti.

 

Tokios komunikacijos duomenis šiam  tikslui saugosime ne ilgiau nei 1  (vienerius) metus nuo užsakymo perdavimo dienos.

Tai būtina, kad galėtume tvarkyti Jūsų  užsakymą, pateiktą telefonu.

Dėl sukčiavimo prevencijos ir  nustatymo.

 

Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime  ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo Jūsų  paskutinio prisijungimo prie savo  paskyros dienos arba ne ilgiau nei 10  (dešimt) metų nuo sandorio įvykdymo  dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data  bus vėlesnė).

Tai būtina, siekiant užkirsti kelią  sukčiavimui ir nustatyti sukčiavimo atvejus,  kad apsaugotume Jus ir salgna.lt.

2.2. Informacija apie Jūsų interesus, gyvenamąjį miestą, lytį ir gimimo datą 

 

Siekdami sužinoti Jūsų tikrąjį amžių.

 

Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime  ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo to  dienos, kai Jūs paskutinį kartą prisijungėte prie savo paskyros, arba  paskutinio sandorio įvykdymo dienos  (atsižvelgiant į tai, kuri data bus  vėlesnė).

Tai būtina, kad užtikrintume, kad mūsų  interneto svetainėje teikiamomis  paslaugomis naudotųsi tik vyresni nei 16 metų asmenys.

Taikydami klientų segmentavimo  strategiją ir teikdami Jums  personalizuotus pasiūlymus.

 

Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime  ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo Jūsų  sutikimo gavimo dienos arba tol, kol  atšauksite šį sutikimą.

Tokiu būdu siekiame geriau patenkinti Jūsų  interesus. Jūsų sutikimu, Jums bus siunčiami tik Jums pritaikyti tiesioginės rinkodaros  pasiūlymai. Jūs galite bet kuriuo metu  atšaukti savo sutikimą dėl tokio Jūsų  duomenų naudojimo kreipdamiesi elektroniniu paštu info@salgna.lt arba  pasinaudodami atšaukimo nuoroda Jums  elektroniniu paštu siųstame pranešime, arba  pokalbio su mūsų darbuotoju metu.

Siųsdami Jums elektroniniu paštu apklausas paslaugų kokybei įvertinti.

 

Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime  ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo Jūsų  sutikimo gavimo dienos arba tol, kol  atšauksite šį sutikimą.

Tai būtina, kad būtų atliekamos apklausos  paslaugų kokybei įvertinti. Tai mums  padeda gerinti mūsų paslaugų kokybę. Jūs  galite bet kada atšaukti tokių apklausų  gavimą kreipdamiesi elektroniniu paštu 

info@salgna.lt arba paspausdami  atsisakymo nuorodą elektroniniame laiške.

2.3. Jūsų mokėjimo informacija

 

Priimdami ir grąžindami pinigus.

 

Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime  ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo  operacijos atlikimo dienos.

Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo  sutartinius įsipareigojimus Jums.

Dėl sukčiavimo prevencijos ir  nustatymo.

 

Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime  ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo  dienos, kai Jūs paskutinį kartą  prisijungėte prie savo paskyros dienos  arba ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų  nuo sandorio įvykdymo dienos  (atsižvelgiant į tai, kuri data bus vėlesnė).

Tai būtina, siekiant užkirsti kelią  sukčiavimui ir nustatyti sukčiavimo atvejus,  kad apsaugotume Jus ir salgna.lt.

2.4. Jūsų bendravimo su mumis istorija

 

(Jūsų perduota informacija, pavyzdžiui, telefonu (telefoninio pokalbio ar paliktos balso  žinutės įrašas, kai skambinate į mūsų klientų aptarnavimo liniją arba kai Jums skambina  mūsų darbuotojai) arba naudojantis elektroniniu paštu) 

 

Teikdami paslaugas ir pagalbą,  siekdami užtikrinti vienodos ir geros  kokybės aptarnavimą bei apsaugoti  mūsų interesus.

 

Tokios komunikacijos duomenis šiam  tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo komunikacijos  pabaigos.

Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo  sutartinius įsipareigojimus Jums bei turėti  įrodymus iškilus ginčui dėl paslaugų  kokybės ir (arba) Jūsų sutartinių  įsipareigojimų vykdymo. Taip pat siekiant  suteikti Jums aukščiausio lygio aptarnavimą.

2.5. Pirkimo ir veiksmų istorija 

(Jūsų pirkiniai, peržiūrėtos prekės, Jūsų krepšelyje išsaugotos prekės ir Jūsų veiksmai  naudojantis elektroniniu paštu, interneto svetaine ir programėlėmis)

 

Parduodami Jums prekes.

 

Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime  ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo tos  dienos, kai Jūs paskutinį kartą  prisijungėte prie savo paskyros dienos  arba paskutinio sandorio įvykdymo  dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data  bus vėlesnė). 

 

Duomenis apie Jūsų peržiūrėtas  prekes saugosime Jūsų paskyroje 30  (trisdešimt) dienų. 

Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo  sutartinius įsipareigojimus Jums (šiam  tikslui naudojame tik Jūsų pirkimo istoriją).

Teikdami paslaugas ir pagalbą, taip pat  tvarkydami pinigų grąžinimo  klausimus.

 

Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime  ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo tos  dienos, kai Jūs paskutinį kartą  prisijungėte prie savo paskyros dienos  arba paskutinio sandorio įvykdymo  dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data  bus vėlesnė).

Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo  sutartinius įsipareigojimus Jums (šiam  tikslui naudojame tik Jūsų pirkimo istoriją).

Siųsdami el. laiškus dėl palikto  pirkinių krepšelio.

 

Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų nuo tos dienos, kai Jūs paskutinį kartą prisijungėte prie savo paskyros arba tol, kol atsisakysite tokių el. laiškų.

Tai reikalinga, kad galėtume priminti, jog  Jūsų pirkinių krepšelyje yra palikta prekė. Tokiu būdu siekiame teisėtų mūsų interesų – teikti kokybiškas, Jūsų lūkesčius  atitinkančias paslaugas, užtikrinant Jums  galimybę įsigyti Jums reikalingas prekes.  Kiekvieno elektroninio laiško apačioje  rasite atsisakymo ir nustatymų valdymo  funkcijas. 

 

Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti tokio  Jūsų duomenų naudojimo rašydami  elektroniniu paštu info@salgna.lt arba  pasinaudodami atšaukimo nuoroda Jums elektroniniu paštu siųstame pranešime.

Teikdami personalizuotus tiesioginės  rinkodaros pasiūlymus ir apklausas  paslaugų kokybei įvertinti.

 

Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime  ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo Jūsų  sutikimo gavimo dienos arba tol, kol  atšauksite šį sutikimą.

Tokiu būdu siekiame patenkinti Jūsų  poreikius, atspindėti Jūsų interesus ir  užtikrinti aukščiausią aptarnavimo lygį.  Kiekvieno naujienlaiškio apačioje rasite  atsisakymo ir nustatymų valdymo funkcijas. 

 

Jūs taip pat galite bet kuriuo metu atšaukti  savo sutikimą dėl tokio Jūsų duomenų  naudojimo rašydami elektroniniu paštu info@salgna.lt arba pasinaudodami  atšaukimo nuoroda Jums elektroniniu paštu siųstame pranešime.

2.6. Informacija apie Jūsų įrenginį

 

(Informacija, kurią pateikiate mums naršydami mūsų interneto svetainėje arba  naudodamiesi mūsų programėlėmis, įskaitant interneto protokolo (IP) adresą ir įrenginio  tipą, ekrano skiriamąją gebą ir (pasirinkus informacijos bendrinimą su mumis) Jūsų buvimo vietos duomenis, taip pat informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų interneto  svetaine ir programėlėmis)

 

Siekdami patobulinti savo  programėles ir interneto svetainę, taip  pat, kad galėtume Jums nustatyti  numatytąsias parinktis.

 

Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime  ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo  paskutinio Jūsų prisijungimo prie savo  paskyros dienos arba paskutinio  sandorio įvykdymo dienos  (atsižvelgiant į tai, kuri data bus vėlesnė).

Tokiu būdu siekiame užtikrinti kuo  malonesnę pirkimo patirtį.

Siekdami apsaugoti savo interneto  svetainę ir programėles.

 

Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime  ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo  paskutinio Jūsų prisijungimo prie savo  paskyros dienos arba ne ilgiau nei 10  (dešimt) metų nuo sandorio įvykdymo  dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data  bus vėlesnė).

Tai būtina, siekiant užkirsti kelią  sukčiavimui ir nustatyti sukčiavimo atvejus,  kad apsaugotume Jus ir salgna.lt.

2.7. Informacija, gaunama Jums jungiantis per „Google“ ir „Facebook“ 

 

Siekdami suteikti galimybę patogiau  prisijungti prie mūsų interneto  svetainės ir programėlių, kai jungiatės  per „Google“ ir „Facebook“, iš minėtų  paslaugų teikėjų gausime  prisijungimui reikalingus duomenis.

 

Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime  ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo paskutinio Jūsų prisijungimo prie savo  paskyros dienos arba paskutinio  sandorio įvykdymo dienos  (atsižvelgiant į tai, kuri data bus vėlesnė).

Tokiu būdu užtikrinsime patogesnes sąlygas  naudotis mūsų internetine parduotuve ir  įsigyti Jums patinkančias prekes.

2.8. Informacija, tvarkoma Jums naudojantis mūsų programėle

 

Siekdami suteikti galimybę apsipirkti  mūsų internetinėje parduotuvėje  greičiau ir patogiau, greičiau rasti Salgna salonus ir geriau jose  orientuotis.

 

Šiam tikslui tvarkysime Jūsų asmens  duomenis kaip nurodyta aukščiau šioje  Privatumo politikoje, taip pat  tvarkysime su programėlės veikimu ir  naudojimu susijusią informaciją.  Tvarkysime Jūsų buvimo vietos  duomenis, jei tokiam asmens duomenų  tvarkymui suteiksite leidimą.  Programėlei suteiktus leidimus gauti  Jūsų asmens duomenis visada galite  atšaukti naudodamiesi savo įrenginio  programų nustatymais arba ją  ištrindami. 

 

Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime  ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo  paskutinio Jūsų prisijungimo prie savo  paskyros dienos arba paskutinio  sandorio įvykdymo dienos  (atsižvelgiant į tai, kuri data bus vėlesnė).

Tokiu būdu užtikriname patogesnes sąlygas  naudotis internetine parduotuve ar apsipirkti  Salgna“ prekės ženklo parduotuvėse ir  įsigyti Jūsų pasirinktas prekes.

2.9. Lojalumo programų informacija 

 

Norėdami suteikti galimybę dalyvauti  lojalumo programoje.

 

Lojalumo programų  ir kitus duomenis šiam tikslui  saugosime ne ilgiau nei iki Jūsų  dalyvavimo lojalumo programoje  pabaigos.

Norime, kad Jūs galėtumėte pasinaudoti lojalumo programų teikiamais privalumais.  Dalyvaujant lojalumo programoje, galima  įsigyti prekes už patrauklesnes kainas,  kaupti lojalumo taškus ir vėliau juos  panaudoti perkant parduotuvėje, pasinaudoti  kitomis lojalumo programų teikiamomis  naudomis. 

Asmens duomenis tvarkysime Jūsų  sutikimu, kurį galite bet kada atšaukti  kreipdamiesi elektroniniu paštu info@salgna.lt.

2.10. Jūsų asmens duomenų tvarkymas socialinių tinklų paskyrose 

 

Bendraudami su Jumis, organizuodami  konkursus, žaidimus mūsų socialinių  tinklų Facebook paskyroje  https://www.facebook.com/salgnabaldai,  

Instagram paskyroje  https://www.instagram.com/salgnabaldai/,  YouTube kanale. 

 

Tvarkysime mūsų paskyrose Jūsų  pateiktus Jūsų socialinio tinklo paskyros  duomenis – paskyros vardą, paskyros  profilio nuotrauką, Jūsų išreikštas  reakcijas („patiktukus“) paskelbtai  informacijai, Jūsų paliktus komentarus,  mūsų paskyroje Jūsų patalpintą turinį  (pvz. jei komentaruose pasidalinsite  nuotraukomis ar video įrašais).

 

Žaidimų, konkursų organizavimo tikslu  Jūsų asmens duomenis tvarkysime taip,  kaip aprašyta šioje Privatumo politikoje. 

 

Asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikiate  atlikdami tam tikrus veiksmus  socialiniuose tinkluose, tvarkomi ir  saugomi socialinių tinklų valdytojų  nustatyta tvarka ir terminais, ir mes  negalime daryti tam jokios įtakos.

Jūsų pateiktus asmens duomenis  tvarkysime teisėto intereso pagrindu – informuoti apie vykstančias naujienas,  bendrauti su mūsų sekėjais ir socialinių  puslapių lankytojais, statistinės  informacijos pagrindu mūsų teikiamą  informaciją ir kitą paskyrose atliekamą  veiklą pritaikyti paskyros lankytojų  poreikiams. 

 

Teisę nesutikti su asmens duomenų  tvarkymu socialiniuose tinkluose galite  įgyvendinti socialinių tinklų valdytojų  nustatyta tvarka

2.11. Mes naudojame Jūsų asmens duomenis šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais  ir tais atvejais, kai būtina vykdyti arba ginti teisėtus reikalavimus. Dėl šios priežasties Jūsų  asmens duomenis mes tvarkome remdamiesi teisėto intereso pagrindu, siekdami apginti bei  užtikrinti savo, Jūsų ir kitų teises. 

 

2.12. Jūsų asmens duomenis taip pat galime tvarkyti, kai tai yra būtina siekiant vykdyti  mums privalomą teisinę prievolę arba apsaugoti Jūsų arba kito fizinio asmens gyvybiškai  svarbius interesus. 

 

 1. KOKIUS ASMENS DUOMENIS PERDUODAME TRETIESIEMS ASMENIMS 

3.1. Mes norime įgyti ir išlaikyti Jūsų pasitikėjimą, todėl Jūsų asmens duomenis  perduosime tik būtinais atvejais.

 

3.2. Jūsų asmens duomenis galime perduoti toliau išvardytų kategorijų duomenų  gavėjams: 

3.2.1. Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis bet kuriai mūsų grupės bendrovei (įskaitant mūsų dukterines bendroves ir mūsų kontroliuojančią bendrovę bei visas jos dukterines bendroves); 

3.2.2. Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis savo draudikams ir  profesionaliems konsultantams dėl rizikos valdymo, profesionalių konsultacijų arba siekiant  pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus; 

3.2.3. Su prekių pirkimu susijusias finansines operacijas interneto svetainėje gali  tvarkyti mūsų mokėjimo paslaugų teikėjai. Jūsų finansinių operacijų duomenis savo  mokėjimo paslaugų teikėjams atskleidžiame tik tiek, kiek būtina mokėjimo operacijoms atlikti,  pinigams grąžinti ir skundams nagrinėti; 

3.2.4. Specifinėms paslaugoms teikti Jūsų asmens duomenis galime perduoti kitiems  paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, interneto svetainės prieglobos paslaugų teikėjams, kurjerių  tarnyboms, serverių ir jų techninės priežiūros paslaugų teikėjams, elektroninio pašto paslaugų  teikėjams, naujienlaiškių siuntimo, apklausų vykdymo, socialinių tinklų paskyrų  administravimo, klientų aptarnavimo centrų, duomenų apsaugos pareigūno paslaugų teikėjams ir vykdomose akcijų, programų su kitomis įmonėmis skelbiamuose organizacijose.

 

3.3. Mes pasitelkiame tik tuos paslaugų teikėjus, kurie yra įdiegę/įsipareigoja įdiegti  atitinkamas technines ir organizacines priemones, kurios užtikrintų atitinkamą duomenų  tvarkymo saugos lygį, atitinkantį fizinių asmenų, kurių duomenys bus tvarkomi pagal duomenų  tvarkymo sutartį, teisių ar laisvių pažeidimo riziką, o toks duomenų tvarkymas atitiktų  Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus. 

 

3.4. Jūsų asmens duomenis galime perduoti ne tik aukščiau nurodytais atvejais, bet ir  vykdydami savo teisinius įsipareigojimus, taip pat iškilus būtinybei apsaugoti Jūsų ar kitų  asmenų interesus. Tiesioginės rinkodaros tikslais asmens duomenis Jūsų sutikimu galime  perduoti mūsų partneriams, teikiantiems mums rinkodaros paslaugas. 

 

3.5. Šioje dalyje nurodyti duomenų gavėjai taip pat gali būti įsisteigę už Lietuvos  Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Jūsų asmens duomenis  perduosime tik tokiems tretiesiems asmenims, kurie laikosi Bendrojo duomenų apsaugos  reglamento nustatytų reikalavimų. 

 

3.6. Paskyras socialiniuose tinkluose www.facebook.com; www.instagram.com, www.linkedin.com;  TikTok bei YouTube kanale naudojame bendra asmens duomenų tvarkomų šiose paskyrose valdytoja. Tiek mes bendrų duomenų valdytojų susitarimo pagrindu naudoja šias  paskyras naujienų ir informacijos sklaidai, žaidimų ir konkursų organizavimui, tam tikros  statistinės informacijos analizei. Dėl asmens duomenų tvarkymo ir savo, kaip duomenų  subjekto teisių įgyvendinimo galite kreiptis į mus šioje privatumo politikoje nurodytais  kontaktais arba į Salgna, UAB interneto svetainėje  www.salgna.lt nurodytais kontaktais. Norėdami gauti daugiau informacijos apie savo  asmens duomenų tvarkymą socialiniuose tinkluose, prašome susipažinti su konkretaus  socialinio tinklo ar platformos privatumo politika.

 

3.7. Socialinių tinklų valdytojai renka statistinius duomenis apie socialinio tinklo  naudotojų veiksmus (bendras peržiūrų skaičius, „patinka“ paspaudimai, reakcijos į įrašus,  vaizdo įrašų peržiūros, šalis ir miestas, kalba, amžius, interesai, elgesys, naudojami prietaisai,  lytis, ir pan.) ir šie statistiniai duomenys gali būti prieinami mums ir Salgna, UAB. Mes kartu su socialinių tinklų „Facebook“ ir „Instagram“ valdytoju Facebook  Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland, esame bendri  duomenų valdytojai. Už informacijos apie duomenų tvarkymą, bendrų duomenų valdytojų  susitarimo sąlygų teikimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą yra atsakinga įmonė  Facebook Ireland Ltd. Minėtą informaciją galite rasti atitinkamo socialinio tinklo interneto  svetainėje. 

 

 1. KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS 

4.1. Visais atvejais Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, nei būtina konkretiems  tikslams pasiekti. Detali informacija apie asmens duomenų saugojimo laikotarpius galite rasti šios Privatumo politikos skyriuje „Kaip naudojame Jūsų asmens duomenis“. 

 

 1. RINKODAROS PRANEŠIMAI

5.1. Jums sutikus, elektroniniu paštu, SMS žinutėmis, skambindami Jūsų nurodytu  telefono ryšio numeriu Jums teiksime rinkodaros pranešimus, kad sužinotumėte mūsų  naujienas ir galėtumėte susipažinti su mūsų produktais ir juos rasti, įskaitant apklausas paslaugų kokybei įvertinti. 

 

5.2. Lojalumo programos, sukurtos siekiant suteikti daugiau privilegijų lojaliausiems klientams, nariams jų sutikimu galime teikti personalizuotus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, parengtus atsižvelgiant į  užsakymų ir pirkimo informaciją bei lojalumo  programos dalyvio pateiktus asmens duomenis.

 

5.3. Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų, teikiamų iš  salgna.lt. Tai galite padaryti: 

5.3.1. rašydami elektroniniu paštu info@salgna.lt arba pasinaudodami atšaukimo nuoroda Jums elektroniniu paštu siųstame pranešime arba pokalbio su mūsų darbuotoju metu; 

5.3.2. susisiekę su mūsų administracijos darbuotojais. 

 

5.4. Jums atsisakius tiesioginės rinkodaros pranešimų, mes atnaujinsime Jūsų asmens duomenų tvarkymo nustatymus, kad tiesioginės rinkodaros pranešimai Jums nebebūtų teikiami.

 

5.5. Prašome atkreipti dėmesį, jog internetinė parduotuvė www.salgna.lt yra jungtinis įvairių tarpusavyje susijusių paslaugų tinklas, todėl mūsų sistemose tvarkomų asmens duomenų atnaujinimas gali užtrukti kelias dienas. Taigi kurį laiką, kol Jūsų užklausa dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų atsisakymo bus vykdoma, Jūs dar galite gauti minėtus  pranešimus. 

 

5.6. Atsisakius tiesioginės rinkodaros pranešimų, informacija apie Jūsų užsakytas paslaugas (pavyzdžiui, naujausia informacija apie užsakymą) bus ir toliau Jums teikiama.

 

 1. JŪSŲ TEISĖS

6.1. Šioje Privatumo politikos dalyje apžvelgiame duomenų apsaugos teisės aktuose  numatytas Jūsų teises. Kai kurios teisės apima daug aspektų, todėl šioje Privatumo politikoje pristatome tik pagrindinius. Rekomenduojame susipažinti su atitinkamais teisės aktais ir priežiūros institucijų gairėmis, kad žinotumėte visą informaciją apie šias teises. 

 

6.2. Jūs turite šias su asmens duomenų apsauga susijusias teises: 

6.2.1. teisę gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą; 

6.2.2. teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes saugome; 

6.2.3. teisę reikalauti ištaisyti Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes saugome (daugelį jų  galite ištaisyti prisijungę prie savo paskyros (jeigu yra naudojamas paskyros valdymas)); 

6.2.4. teisę paprašyti, kad mes pašalintume Jūsų asmens duomenis („teisė būti  pamirštam“); 

6.2.5. teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą; 

6.2.6. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys; 

6.2.7. teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros  tikslais; 

6.2.8. teisę į duomenų perkeliamumą; 

6.2.9. teisę atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis; 

6.2.10. teisę pateikti skundą priežiūros institucijai. 

 

6.3. Jei norite įgyvendinti savo teises, arba turite klausimų dėl Jūsų asmens duomenų  tvarkymo ar teisių įgyvendinimo, rašykite mums elektroninio paštu info@salgna.lt. 

 

6.4. Teisė gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą. Informaciją apie Jūsų  asmens duomenų tvarkymą pateikiame duomenų rinkimo metu. Ją taip pat galite visada rasti  šioje Privatumo politikoje arba gauti kreipdamiesi elektroniniu paštu info@salgna.lt. 

 

6.5. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą ar tvarkome Jūsų asmens duomenis. Mums tvarkant Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir informacija apie jų tvarkymą, tokia kaip asmens duomenų tvarkymo tikslai, asmens duomenų kategorijos, asmens duomenų gavėjai ir kt. Mes Jums pateiksime Jūsų asmens duomenų kopiją. Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tačiau šia teise negalėsite pasinaudoti tais atvejais, kai ji gali neigiamai paveikti kitų teises ir laisves. 

 

6.6. Mes turime teisę atsisakyti pateikti Jūsų tvarkomus duomenis, jei nustatomos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, kurioms esant asmens duomenys nėra teikiami.

 

6.7. Teisė reikalauti ištaisyti Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes saugome. Jūs turite teisę patikslinti visus netikslius savo asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, papildyti visus neišsamius savo asmens duomenis.

 

6.8. Teisė ištrinti Jūsų asmens duomenis. Šia teise galite pasinaudoti, kai: 

(i) asmens  duomenų nebereikia, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi; 

(ii) atšaukiate savo sutikimą ir nėra kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; 

(iii) nesutinkate, kad  asmens duomenys būtų tvarkomi siekiant teisėto mūsų arba trečiosios šalies intereso; 

(iv) asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, 

(v) asmens duomenys buvo  tvarkomi neteisėtai; 

(vi) asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis mums taikomų teisės aktų reikalavimų. 

 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Šios išimtys apima atvejus, kai tvarkyti asmens duomenis yra būtina siekiant: 

(i) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; 

(ii) įgyvendinti mūsų teisinius įsipareigojimus; 

(iii) pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus.  

 

6.9. Teisė apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Šia teise galima pasinaudoti tokiais  atvejais: 

(i) Jums ginčijant asmens duomenų tikslumą; 

(ii) kai asmens duomenys tvarkomi  neteisėtai, tačiau Jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti;

(iii) kai asmens duomenų nebereikia mūsų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau Jūs jų prašote dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo, arba 

(iv) Jums nesutikus, kad jie būtų tvarkomi remiantis teisėtu mūsų arba trečiosios šalies interesu, kol bus patikrintas Jūsų nesutikimo pagrindas. 

 

Apribojus asmens  duomenų tvarkymą, mes galime toliau saugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau toliau jų  netvarkysime, išskyrus:

(i) turėdami Jūsų sutikimą; 

(ii) dėl teisinių reikalavimų pareiškimo,  vykdymo ir gynimo; 

(iii) siekdami apsaugoti kitų fizinių ar juridinių asmenų teises arba 

(iv) dėl svarbaus viešojo intereso. 

 

6.10. Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys. Šia teise galite  pasinaudoti bet kokiu tikslu dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija, tačiau tik tokiu  mastu, kiek duomenis naudojame dėl mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų. Jums pareiškus nesutikimą, mes nebetvarkysime asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai galime įrodyti, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekdami pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus ir (ar) teisėtus mūsų reikalavimus. 

 

6.11. Teisė nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais). Jums su tuo nesutikus, mes nebetvarkysime Jūsų asmens duomenų šiuo tikslu. 

 

6.12. Teisė į duomenų perkeliamumą. Šią teisę galėsite įgyvendinti tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome automatizuotomis priemonėmis (kompiuteriais ir pan.) ir  asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra: 

6.12.1. Jūsų sutikimas, arba 

6.12.2. sutarties vykdymas ar veiksmai, atlikti Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį. 

 

6.13. Teisė atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Tais atvejais, kai Jūsų  asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas, Jūs turite teisę bet kuriuo metu  atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui iki  atšaukimo. 

 

6.14. Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai. Jei manote, kad tvarkydami Jūsų  asmens duomenis pažeidžiame asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, Jūs  turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas  L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, www.vdai.lrv.lt. Visais atvejais, prieš teikdami skundą, susisiekite su mumis, kad kartu galėtume rasti tinkamą sprendimą.

 

 1. KAIP NAUDOJAME SLAPUKUS

7.1. Mūsų interneto svetainėje, kaip ir daugelyje kitų, taip pat naudojami slapukai. Tai mažos apimties duomenų failai, įrašomi į Jūsų kompiuterį, kurie padeda mums greičiau ir patikimiau pateikti turinį. Jums lankantis mūsų svetainėse ar jomis naudojantis, taip pat naudojantis mūsų paslaugomis, programėlėmis, įrankiais ar pranešimų perdavimo kanalais, mes arba mūsų įgalioti paslaugų teikėjai galime naudoti slapukus, padedančius mums geriau, greičiau ir patikimiau Jus aptarnauti, taip pat reklamos tikslais. 

 

7.2. Paprastai slapukuose nėra saugoma jokia informacija, kuri galėtų tiesiogiai identifikuoti naudotojo tapatybę, tačiau Jūsų asmeninė informacija, kurią mes tvarkome, gali  būti siejama su Jūsų naudojimusi kompiuteriu ar kitu įrenginiu, įskaitant naršymą interneto  svetainėse ir kita slapukų pagalba gauta ir saugoma informacija. 

 

7.3. Trys Jūsų slapukų valdymo būdai: 

7.3.1. Išoriniai šaltiniai; 

7.3.2. Naršyklės nustatymai; 

7.3.3. Mūsų interneto svetainės slapukai. 

 

7.4. Trečiųjų šalių interneto svetainės 

7.4.1. Mes galime bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis (dažniausiai vadinamomis  paslaugų teikėjais), kurios turi galimybę, mums leidus, interneto svetainėse arba mūsų paslaugų  teikimo vietose, programėlėse ir įrankiuose patalpinti trečiųjų šalių slapukus. Šių paslaugų  teikėjai mums padeda kokybiškiau, greičiau ir patikimiau Jus aptarnauti. 

7.4.2. Prašome atkreipti dėmesį, jog trečiųjų šalių slapukams taikoma trečiųjų šalių  privatumo politika, todėl mes neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių slapukų  privatumo nuostatas. 

 

 1. VAIKŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

8.1. Mūsų interneto svetainėje teikiamos paslaugos skirtos tik vyresniems nei 16 metų  asmenims. Atskirose lojalumo programose ar konkurso sąlygose gali būti numatyta kitokia, aukštesnė minimali dalyvių amžiaus riba. 

 

8.2. Jei turėsime pagrįstų įtarimų, kad tvarkome duomenis asmenų, kurie yra jaunesnio amžiaus nei nurodyta šioje dalyje, mes pašalinsime šių asmenų duomenis iš duomenų bazių. 

 

 1. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI 

9.1. Mes periodiškai galime keisti šią Privatumo politiką, kad ji tinkamai atspindėtų kaip  tvarkome Jūsų asmens duomenis. 

 

9.2. Atlikę reikšmingų pakeitimų, apie tai pranešime interneto svetainėje arba kitomis atitinkamomis susisiekimo priemonėmis, pavyzdžiui, elektroniniu paštu, kad Jūs galėtumėte  peržiūrėti šiuos pakeitimus prieš toliau naudodamiesi mūsų interneto svetaine. 

 

 1. KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI

10.1. Mes visuomet norime išgirsti savo klientų atsiliepimus, bei esame pasiruošę atsakyti į kilusius klausimus. 

 

10.2. Nedvejodami kreipkitės į mus, jei: 

10.2.1. turite kokių nors klausimų arba atsiliepimų, susijusių su šia Privatumo politika; 

10.2.2. norite, kad mes nustotume naudoti Jūsų asmens duomenis; 

10.2.3. norite pasinaudoti Privatumo politikoje nurodytomis savo teisėmis arba pateikti  skundą. 

 

10.3. Jūs galite kreiptis į mūsų duomenų apsaugos specialistą elektroninio pašto adresu info@salgna.lt. 

Atnaujinta: 2022-05-27

 

Kokybiškų prekių grąžinimas

 

1. www.salgna.lt pirkėjas („Pirkėjas“) turi teisę, nenurodydamas priežasties, per 14 (keturiolika) dienų, o atsisakyti prekės, jei ji nebuvo naudojama, sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, tai yra prekės ar jos pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę. Pirkėjas šia teise turi naudotis atsakingai ir prekę grąžinti originalioje tvarkingoje pakuotėje, taip pat grąžinti visas prekės komplektines dalis. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas

 

2. Grąžinimo garantija netaikoma matuojamoms, gaminamoms ir daromoms pagal spec. užsakymą prekėms, kurios buvo nukirptos, pasvertos, išpjautos ar paruoštos pageidavimą.

 

3. Grąžinęs prekes, Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

 

4. Prekės gali būti grąžinamos kreipiantis žodžiu arba raštu į „Salgna“ viešus kontaktus arba darbuotojus.

 

5. Gavęs grąžintą prekę ir įvertinęs jos kokybę, Pardavėjas per 14 dienų nuo prekės grąžinimo, grąžina pirkėjui pinigus už prekę bei jos pristatymo išlaidas (grąžinimo išlaidos nėra padengiamos). Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui. Jei buvo pasirinktas kitas negu Pardavėjo pasiūlytas prekės grąžinimo būdas, dėl kurio susidarė neproporcingos ar didesnės išlaidos, Pardavėjas neprivalo padengti tokių prekės grąžinimo išlaidų.

 

6. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti su preke). Grąžinant būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą ir užsakymo numerį. 

 

7. Už grąžinamos prekės komplektaciją atsako Pirkėjas. Jei prekė nesukomplektuota, pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.

 

8. Pirkėjo teisė grąžinti internetinėje parduotuvėje pirktas kokybiškas prekes netaikoma:   

10.1. sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra pagamintos iš anksto, ir kurios gaminamos, atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, taip pat dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

10.2. sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

10.3. sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

10.4. sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais.

 

9. Teisė, nenurodant priežasties per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties, juridiniams asmenims (verslininkams) nėra taikoma.

 

Garantija

 

10. Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams, originalūs produktai gali skirtis nuo vaizduojamų. Nurodytos nuotraukos negali būti panaudotos kaip pretenzijų pagrindas. Prekė laikoma kokybiška, jei ji atitinka internetinėje parduotuvėje pateiktą pavyzdį, modelį ar aprašymą. Pardavėjas neatsako už Prekių turinį, pavyzdžiui, knygų redagavimo, vertimo klaidas ar kokybę, dėl kurio atsakomybė tenka išimtinai Prekės leidėjui/gamintojui ar kitiems susijusiems asmenims.

 

11. Jei pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, pirkėjas gali kreiptis į „Salgna“ darbuotojus tiek žodžiu, tiek viešai skelbiamais kontaktais raštu.    

 

12. Galimai nekokybiškos Prekės pirmiausia yra pateikiamos į Pardavėjo gaminio aptarnavimo gamybas, tik nustačius, kad Prekė yra nekokybiška Pirkėjo prašymas dėl nekokybiškos Prekės gali būti vykdomas.

 

13. Prekės yra siunčiamos į garantinio aptarnavimo centrus, kurie gali būti ir kitoje ES valstybėje. Tokiu atveju prekės garantinio aptarnavimo procesas trunka nuo 14 iki 70 (keturiolikos iki septyniasdešimties) kalendorinių dienų, priklausomai nuo prekės pobūdžio. Pabrėžiame, jog visais atvejais  garantinį procesą siekiame atlikti per kuo trumpesnį laiko tarpą. 

 

14. Įrenginiai, pateikiami garantiniam aptarnavimui negali talpinti Pirkėjo asmeninių duomenų, SIM kortelių. Pardavėjas neatsako ir nepadengia išlaidų už informaciją, esančią garantiniam aptarnavimui pateikiamuose įrenginiuose, tokios informacijos atkūrimą ar atstatymą. 

 

15. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos. Prieš naudodamasis Preke Pirkėjas turi atidžiai perskaitykite prekės eksploatavimo instrukciją, jei tokia yra.

 

16. Iš garantinio aptarnavimo gamybos ir (ar) iš Pardavėjo neatsiimtos, garantiniam aptarnavimui perduotos prekės yra saugomos 1 (vieną) mėnesį. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo pirmo pranešimo Pirkėjui jo nurodytais kontaktais (telefonu, el. pašto adresu ar pan.) apie tai, kad Pirkėjas gali atsiimti prekę grįžusią iš garantinio aptarnavimo gamybą. Per numatytą terminą Pirkėjui neatsiėmus prekės, pardavėjas turi teisę prekės nebesaugoti, Prekė gali būti utilizuojama. Tokiu atveju Pardavėjas nėra atsakingas už neatsiimtoje prekėje likusią Pirkėjo informaciją ir kitus dėl tokio prekės sunaikinimo patirtus Pirkėjo nuostolius.

 

17. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo pirkėjo (vartotojo) teisių, kurias, įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, nustato teisės aktai. Ginčai dėl prekių kokybės, grąžinimo ir kitų pirkimo – pardavimo sąlygų sprendžiami pirkimo – pardavimo taisyklių nustatyta tvarka ir remiantis nacionaliniais teisės aktais. 

 

18. Į visus Jūsų klausimus mielai atsakysime elektroniniu paštu info@salgna.lt.

 

19. Prašymus ar skundus dėl mūsų internetinėje parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje – http://ec.europa.eu/odr/.

 

Brokuotos arba nepilnos komplektacijos prekės

 

20. Pirkėjas, norintis pateikti skundą dėl brokuotos ar nepilnos komplektacijos prekės, tai padaryti gali Salgna“ salonuose arba elektroniniu paštu info@salgna.lt.

 

21. Teikdamas skundą pirkėjas turi nurodyti tokią informaciją:

23.1.      Prekės užsakymo numerį;

23.2.      Pateikti/įvardyti Prekės broko, gedimo požymius ar trūkstamą dalį;

23.3.      Pateikti kitus įrodymus (pavyzdžiui, Prekės nuotrauką, brokuotos vietos nuotrauką (jei tai mechaninis pažeidimas ir įmanoma nufotografuoti), Prekės pakuotės nuotrauką, kita.

 

22. Teikdamas skundą pirkėjas turi nurodyti, kaip pageidauja, kad būtų išspręsta pretenzija:

24.1.      Brokuotą prekę prašoma pakeista kokybiška preke; 

24.2.      Ne pilnos komplektacijos prekę prašoma papildyti trūkstamomis komplektuojančiomis dalimis;

24.3.      Prašoma Prekei pritaikyti nuolaidą, t. y. atitinkamai sumažinti Prekės kainą;

24.4.      Prašoma grąžinti sumokėtus pinigus.

 

25. Išnagrinėjus pretenziją, atsakymas pateikiamas per 14 (keturiolika) dienų. Pinigų grąžinimo atveju, Pardavėjas Pirkėjui grąžina pinigus už Prekę ir jos pristatymo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas.

 

Pažeista siunta

 

23. Į namus pristatytos siuntos kokybę tikrinkite dalyvaujant kurjeriui. Jei pastebėjote, kad ji turi pažeidimų:

32.1.      apie tai pasakykite prekes atvežusiam kurjeriui;

32.2.      siuntos pristatymo dokumente pažymėkite, kad pakuotė turi pažeidimų ir kartu su kurjeriu užpildykite Pakuotės pažeidimų (patikrinimo) aktą;

32.3.      patikrinkite pakuočių viduje esančias prekes ir, jei jos pažeistos, pažeidimus užfiksuokite nuotraukose. Nuotraukos bus reikalingos prekių grąžinimo procedūrai;

32.4.      jei pakuotė nepažeista, dalyvaujant kurjeriui prekių tikrinti nereikia. Jei priimate siuntą ir pasirašote dokumentus, laikoma, kad siunta pristatyta tvarkingai.

Mūsų komanda padės Jums įvairiais klausimais. Galite drąsiai kreiptis, nuoširdžiai padėsime